Thông tin chung cư hà nội

Bất động sản

Thông tin nhà đất

Đất nền nhà thổ cư

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

MẶT BẰNG cư xá HP LANDMARK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá HP LANDMARK TOWER - HÀ ĐÔNG

Thiết Kế Mặt Bằng Sàn
**   Thiết Kế 20 căn/sàn.  
•  Diện tích căn hộ theo Thông tư 16 trước 08/04/2014  (   cách tính tim tường  )
- số mệnh 01 - 10 - 11 - 20 : 72 , 9m2 ( 2 PN , 2 WC )
- số mệnh 02 - 09 - 12 - 19 : 73m2  ( 2 PN , 2 WC )
- số mệnh 03 - 08 - 13 - 18 : 95 , 3m2  ( 3 PN , 2 WC )
- số mệnh 04 - 07 - 14 - 17 : 75 , 5m2 ( 2 PN , 2 WC )
- số mệnh 05 - 06 - 15 - 16 : 94 , 1m2 ( 3PN , 2WC )
MẶT BẰNG cư xá HP LANDMARK TOWER


•  Diện tích căn hộ theo Thông tư 03 sau 08/04/2014  (   cách tính thông thủy   )
- số mệnh 01 - 10 - 11 - 20 : 70m2 ( 2 PN , 2WC )
- số mệnh 02 - 09 - 12 - 19 : 70m2  ( 2 PN , 2 WC )
- số mệnh 03 - 08 - 13 - 18 : 91m2  ( 3 PN , 2 WC )
- số mệnh 04 - 07 - 14 - 17 : 72m2  ( 2 PN , 2 WC )
- số mệnh 05 - 06 - 15 - 16 : 90m2  ( 3 PN , 2 WC )


MẶT BẰNG cư xá HP LANDMARK TOWER

THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ

MẶT BẰNG cư xá HP LANDMARK TOWER

MẶT BẰNG cư xá HP LANDMARK TOWER

MẶT BẰNG cư xá HP LANDMARK TOWER

MẶT BẰNG cư xá HP LANDMARK TOWER

MẶT BẰNG cư xá HP LANDMARK TOWER