Thông tin chung cư hà nội

Bất động sản

Thông tin nhà đất

Đất nền nhà thổ cư

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Bổ sung danh sách các Ngân hàng thương mại hỗ trợ cho vay nhà ở

Để trợ giúp , tháo gỡ có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn cho thịt thà và giải quyết nợ xấu , vừa qua ngân hàng quốc gia đã ban hành báo cáo bổ sung thêm danh sách các ngân hàng cho vay trợ giúp nhà. Theo đó , đến nay đã có tổng số 15 ngân hàng thương nghiệp tham gia vào tiêu chuẩn này.

Hỗ trợ vay vốn mua nhà
thời cơ mua nhà dễ dàng hơn

thực hành tiêu chuẩn cho vay trợ giúp nhà theo quyết nghị số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 và quyết nghị 67/NQ-CP ngày 21/8/2014 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn cho làm ra kinh dinh , trợ giúp thịt thà và giải quyết nợ xấu , ngân hàng quốc gia vừa ban hành văn bản báo cáo bổ sung thêm danh sách các ngân hàng thương nghiệp tham gia vào tiêu chuẩn này.

Như vậy , đến nay sẽ có tổng số 15 ngân hàng thương nghiệp tham gia cho vay theo tiêu chuẩn trợ giúp nhà ở.

Ngoài các ngân hàng truyền thống như ngân hàng thương nghiệp cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam , ngân hàng thương nghiệp cổ phần công thương nghiệp Việt Nam , ngân hàng thương nghiệp cổ phần Ngoại Thương Việt Nam , ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam , còn có ngân hàng thương nghiệp cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long , ngân hàng thương nghiệp cổ phần Bảo Việt , ngân hàng thương nghiệp cổ phần Đại chúng , ngân hàng thương nghiệp cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam , ngân hàng thương nghiệp cổ phần Sài Gòn , ngân hàng thương nghiệp cổ phần Tiên Phong.

ngoại giả , có thêm ngân hàng thương nghiệp cổ phần Sài Gòn-Hà Nội , ngân hàng thương nghiệp cổ phần Nam Á , ngân hàng thương nghiệp cổ phần nhiều Nam Á , ngân hàng thương nghiệp cổ phần Việt Nam hưng thịnh và ngân hàng thương nghiệp cổ phần Phương Đông.

Ngày 16/1 , tại Hội nghị tháo gỡ có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn cho doanh nghiệp xây dựng , ông Nguyễn Ngọc Tuấn , Phó chú tâm Ủy ban quần chúng thành thị Hà Nội cho biết , phát triển nhà xã hội và nhà ngày công thấp là hướng đi đúng đắn.

thành thị Hà Nội đang thực hành một việc nhưng hướng đến nhiều mục đích là tháo gỡ có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn cho doanh nghiệp xây dựng , giải quyết vấn đề an sinh xã hội , tạo công ăn việc làm và nhà cho người ngày công thấp. Bên cạnh đó , kích thích thịt thà bất động sản theo hướng cuộc giải trí lành mạnh , để nhiều người có thời cơ mua nhà , đóng góp lớn vào tổng sản phẩm phát triển kinh tế của Thủ đô.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội , từ năm 2013 đến năm 2014 , Hà Nội đã hoàn thành 9 dự án nhà cho người ngày công thấp với gần 6.000 căn hộ , tương đương khoảng 474.000m2 sàn. Giá cả các căn hộ đổ đồng từ 400 triệu đến 800 triệu đồng/1 căn.

Nhiều dự án xây dựng đạt chất lượng , mô hình gương mẫu của cả nước như khu thành thị Việt Hưng , Sài Đồng , Bắc Cổ Nhuế-Chèm.

Tuy nhiên , bây giờ một số dự án nhà xã hội cho người ngày công thấp ở xa trọng tâm không thuận tiện về hạ tầng kỹ thuật , thiếu hệ thống giao thông hạ tầng xã hội nên chưa hấp dẫn người mua như dự án Thanh Lâm , Đại Thịnh…

Một số dự án được thành thị chấp nhận ý chí cho phép chuyển đổi thành nhà xã hội , nhưng thủ tục để sẵn đầu tư lại chậm như dự án Khu nhà service tại xã Cổ Bi , huyện Gia Lâm hay một số nhà tại khu thành thị Minh Dương-Sơn Đồng…

Theo quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà của Hà Nội đến năm 2015 bền bỉ thực hiện nhằm đạt tới mục đích cao đẹp đã đề ra đạt khoảng 1 , 8 triệu m2 sàn. Tuy nhiên đến nay mới chỉ đạt 1 , 4 triệu m2 sàn.

vì vậy , trong năm 2015 , thành thị Hà Nội cần tập trung giải quyết các cơ chế , chính sách và tạo hoàn cảnh thuận tiện và thoáng khí cho chuye này , đồng thời , tăng cường soát , kiên quyết thu hồi đất đai hoặc giao cho các chủ đầu tư khác thực hành nếu để dự án chậm kéo dài và không hiệu quả.

Hà Nội cũng sẽ chú trọng hình thức cho thuê nhà xã hội để nhiều đối tượng được tham gia hơn.